Personal tools
You are here: Home
Document Actions

Forside og Vejledning

by admin last modified 2007-05-30 19:25

Direktør P. Gorm-Petersens og Hustrus Legat til Fordel for førstnævntes slægt

P. Gorm PetersenDirektør P. Gorm-Petersen (1864 – 1937)

Gorm Peternsen stammede fra en mindre gård i Turup på Vestfyn. Han var ude at tjene som karl, indtil han som 16-årig kom i smedelære. Med årene fik han lyst til at blive polytekniker og tog som 26 Studentereksamen. 5 år senerer blev han civilingeniør og umiddelbart herefter ansat hos de Forenede Papirfabrikker, hvor han endte som direktør.


Legatets historie

Legatet er stiftet den 8. januar 1964 i henhold til direktør i A/S De Forenede Papirfabrikker Peter Gorm Petersens testamente.


Hvem kan søge

Legatet kan søges af efterkommere efter Peter Gorm Petersens 4 søskende. Se stamtræ for Peter Gorm Petersens søskende.


Hvad kan søges midler til

Legatets midler skal anvendes til uddannelse og dygtiggørelse, såvel teoretisk som praktisk, af efterkommerne.Årlig uddeling

Der uddeles årligt 1-2 legatportioner på mellem 10.000 kr. og 15.000 kr.


Ansøgningsskema og ansøgningsfrist

Ansøgning skal fremsendes på ansøgningskema. Se Ansøgningskema.

Ansøgningen skal vedlægges dåbsattest, hvoraf slægtsskab fremgår i henhold til stamtræ. Herudover vedlægges eksamensbeviser anbefalinger m.v.


Ansøgningsfrist 1. august


Adresse

Ansøgning fremsendes til

Ane Boe

Solsortvej 20

2000 Frederiksberg